2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2ηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων:

28 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 14.00, στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

κος Ηλίας Μώκος, κα Κατερίνα Καρακώστα

Δ/νση: Πλατεία Πύρρου και Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα

τηλ. 2651036686 – 2651083087

fax: 2651033419

website: www.epirussa.gr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόγραμμα Ενημερώσεων για τη 2η Προκήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ


Last modified onTuesday, 28 June 2016 10:41