Προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟ
1. Παπαηλίας Γεράσιμος Οικονομολόγος - Διευθυντής Α.Β.Σ.Π.   MASTER
στην Αγροτ.Οικονομία
2. Κιτσάκης Βασίλης Οικονομολόγος - Αν/τής Διευθυντής Παν/μιο Αθηνών Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
3. Γέροντα Ευαγγελία Γραμματέας Απόφοιτος Λυκείου
4. Παντούλης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - Τεχνικός Η/Υ Stokholm Tekniska Institout
5. Σταγκίκας Αριστοτέλης Οικονομολόγος Οικονομικών Επιστημών,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη,
Μεταπτυχιακό στη Διοίκιση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με ειδίκευση στο Marketing, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6. Στεργίου Μαίρη Γεωπόνος Α.Π.Θ - Γεωπονική - Κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας
7. Μώκος Ηλίας Γεωπόνος Α.Π.Θ - Γεωπονική - Κατέυθυνση ζωϊκής παραγωγής
8. Kαρακώστα Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Πολuτεχνική Σχολή, Ξάνθη - Μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (Ε.Α.Π.)
9. Χρύσης Ευάγγελος Οικονομολόγος Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Π.)
10. Θεοχάρης Γιώργος Οικονομολόγος Universita di Napoli
       
11. Αναστασίου Μαρία Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Ιωααννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
12. Παπαιωάνου Χαρητάκης Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (Βιολόγος), M.Sc. Conservation Biology, Τεχνολόγος Ιχθυολόγος, Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (Βιολόγος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),
M.Sc. Conservation Biology (Manchester Metropolitan University),
Τεχνολόγος Ιχθυολόγος (TEI Μεσολλογγίου)
13. Ζαβογιάννη Καλλιόπη Κοινωνική Πολιτική κ΄ Κοινωνική Ανθρωπολογία Πάντειο Παν/μιο Αθηνών
14. Βασιλείου Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός

Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή

- Μεταπτυχιακό 1: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (Παν.
Ιωαννίνων)

- Μεταπτυχιακό 2: Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (Ε.Α.Π.)

15. Κιτσάκη Γεωργία Ιστορικός – Αρχαιολόγος Πανεπιστήμιο Ιωααννίνων
Last modified onFriday, 25 November 2016 07:47