Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος : Ντέτσικας Κωνσταντίνος
2. Αντιπρόεδρος : Μασαλάς Βασίλειος
3. Διευθύνων Σύμβουλος : Ρόκου Ελένη
  Μέλος : Δοβανάς Ελευθέριος
5. Μέλος : Λάμπρη Ροζίνα
6. Μέλος : Τσίγκρος Ιωάννης
7. Μέλος : Δεβέκος Μιχαήλ
8. Μέλος : Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος
9. Μέλος : Πορφύρης Αθανάσιος
Last modified onMonday, 06 March 2017 09:42
More in this category: Προσωπικό »