4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποτελέσματα 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων:

17 Απριλίου 2015, ώρα 14.00, στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

κος Ηλίας Μώκος, κα Κατερίνα Καρακώστα

Δ/νση: Πλατεία Πύρρου και Μιχ. Αγγέλου 1, 45332, Ιωάννινα

τηλ. 2651036686 – 2651083087

fax: 2651033419

website: www.epirussa.gr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

4η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ (4-3-2015)

5η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ (18-3-2015)

Last modified onFriday, 01 July 2016 06:56