iso1

Έγκριση Τοπικού Προγράμματος

 • Written by Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 522

1η τροποποίηση πρόσκλησης ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Αρ. Πρωτ. 173/24-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 3868/28.05.2019 εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 τα κριτήρια: α) «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή) ή / και β) «Εξασφάλιση πρώτων υλών», θα πρέπει να διαγραφούν από όποια υποδράση υπάρχει εκτός της υποδράσης 19.2.3.1

Ως εκ τούτου το κριτήριο επιλογής «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» διαγράφεται από τις υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.6.2 του τοπικού μας προγράμματος ενώ παραμένει ως έχει στην υποδράση 19.2.3.1.

Η ανωτέρω διαγραφή του κριτηρίου έχει ως αποτέλεσμα την 1η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 173/24-04-2019 Πρόσκλησης και συγκεκριμένα της τροποποίησης των κατωτέρω αρχείων-εντύπων:

Ι_4 19_2_2_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά

Ι_4 19_2_6_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά

Στα 2 ανωτέρω αρχεία-έντυπα διαγράφηκε το ανωτέρω κριτήριο επιλογής «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και το ποσοστό βαρύτητάς του 7% (και στις 2 υποδράσεις) κατανεμήθηκε σε άλλα κριτήρια επιλογής των 2 υποδράσεων.

ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Έγινε διαγραφή του ανωτέρω κριτηρίου επιλογής «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» όπου αυτό αναφερόταν και αφορούσε υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.6.2. ενώ παρέμεινε ως είχε για την υποδράση 19.2.3.1.

Επίσης για τα κριτήρια επιλογής «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά κ.α.)» και «Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων» στα δικαιολογητικά που δύναται να προσκομιστούν προστέθηκε η φράση «(π.χ. Δήλωση ΟΣΔΕ τελευταίου έτους)», σελ. 213 και 214.

Ι_5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Στο σημείο 12 προστέθηκε η φράση «(π.χ. Δήλωση ΟΣΔΕ τελευταίου έτους)».

Ι_2 Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Η τροποποίηση αφορά μόνο το πεδίο 17.5 όπου συμπληρώνεται πλέον μόνο για την υποδράση 19.2.3.1.

Όλες οι αλλαγές στα ανωτέρω αρχεία-έντυπα φαίνονται με έντονη κίτρινη σήμανση.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•    Περίληψη Πρόσκλησης
•    Πρόσκληση_19 2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
•   I_1: Αίτηση Στήριξης
•    Ι_2: Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία
•    Ι_6: Υπόδειγμα ΜΜΕ
•   Ι_7: Υπεύθυνη Δήλωση de minimis
•    Ι_8: Μελέτη Βιωσιμότητας
•    Ι_9: Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου
•    Ι_12: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•    Ι_3: Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιολογητικά
•   Ι_4: 19_2_2_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_4_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4:19_2_2_5_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_1_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_4_ Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_5_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_6_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_7_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_5: Πίνακας δικαιολογητικών
•    Ι_11: Τιμολόγιο κατασκευαστικών εργασιών
•    Ι_13: Μοριοδότηση Δωματίων Διαμερισμάτων
•    Ι_14: Μοριοδότηση Ξενοδοχείων
•    ΙΙ_2: Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής
•    ΙΙ_3: Ορισμός ΜΜΕ
•    ΙΙ_4: Ορισμός Προβληματικής
•    ΙΙ_8: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
•    ΙΙΙ_3: ΚΥΑ Λειτουργικών μορφών καταλυμάτων
•    ΙΙΙ_4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Συνθήκης ΕΕ
•    ΙΙΙ_5: Δασμολόγιο_κλάσεις_ονοματολογίας_2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•    Ι_10: Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής
•    ΙΙ_1: Υπόδειγμα Απόφαση Ένταξης
•    ΙΙ_5: Υπόδειγμα Έκθεση Αυτοψίας
•    ΙΙ_6: Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων
•    ΙΙ_7: Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης
•    ΙΙΙ_1: Υπόδειγμα Πινακίδας
•    ΙΙΙ_2: Λογότυπα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ
•    Είσοδος στο ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr/mis/(S(e00qp445anxgorra4wknc055))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
•    Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
•     19.2_ΥΑ_Ιδιωτικά
•     1η Τροποποίηση ΥΑ 19_2 Ιδιωτικά
•    2η Τροποποίηση ΥΑ 19.2_ιδιωτικά
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014
•    ΥΑ Οικοτεχνίας
•    Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας
•    ΚΥΑ Τουρισμού
•    ΚΥΑ Οινοτουριστικών επιχειρήσεων
   1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝ 651_30_9_2016
•    ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_20_9_2017
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_14_1_2018
•    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_14_3_2018
•    ΑΡΘΡΟ_14_ΚΑΝ 651_5_4_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_10_5_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_22_5_2018
•    ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ_30_5_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_12_7_2018
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ_14_9_2018
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΣΚΕ_07_03_2019
•    ΑΡΘΡΟ_14_KAN 651_15_3_2019
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΒΑΡΩΝ_15_3_2019
•    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_ΑΡΘΡΟ_14_KAN 651_23_4_2019
•   
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 9_5_2019
•   
ΑΡΘΡΟ_14._ΚΑΝ651_10_4_2019
•   
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
•   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407 και 651
•    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ_20_5_2019
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 21-5-2019
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΚΕ 21_5_2019
•   ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ_22_05_19
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ_ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ_29_5_2019-1
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ 3-6-2019
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΝ.651_7_6_2019


 

 • Written by Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 2030

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

         

          

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.
Η προκήρυξη αφορά όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα προκήρυξη, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.253.000,00 €.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ:
14-05-2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ:
30-08-2019 και ώρα 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες υποδράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν.
Το τμήμα «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ» ενημερώνεται συνεχώς.
Σύντομα θα ανακοινωθεί το Πρόγραμμα Ενημερωτικών Εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από την ΟΤΔ  της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

new aniΕνημερώσεις 1ης προκηρυξης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER
new ani
1η τροποποίηση πρόσκλησης ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

 

 • Written by Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 321

Θεσμικό Πλαίσιο CLLD

Θεσμικό Πλαίσιο CLLD / LEADER

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 (23-7-2013) 2013/C 209/01 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020

 • Written by Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1090

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ»
ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
1ο) ΓΙΑ ΜΙΑ (1)ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΔ ΚΑΙ
2ο) ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΔ

Τυπικά Προσόντα: ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΔ

 

α/α Τυπικό Προσόν
1 Κάτοχος των εξής τίτλων σπουδών  Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ, Πτυχίο Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΑΤΕΙ, Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, Πτυχίο Επισκεπτών Υγείας ΑΤΕΙ, Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ & ΤΕΙ)
2

Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3 Πολύ καλή γνώση (αποδεδειγμένη, τουλάχιστον επιπέδου Γ1/C1) της Αγγλικής Γλώσσας
4 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 

Τυπικά Προσόντα: ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΔ

α/α Τυπικό Προσόν
1 Κάτοχος των εξής τίτλων σπουδών  Οικονομικών Σπουδών Α.Ε.Ι.   ή Τ.Ε.Ι Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2

Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3 Πολύ καλή γνώση (αποδεδειγμένη, τουλάχιστον επιπέδου Γ1/C1) της Αγγλικής Γλώσσας
4 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 26/3/2019, έως και την 29/3/2019, , στη Ταχυδρομική θυρίδα 1024. Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr.

Σχέδιο προκήρυξης θέσης διοικητικού

Σχέδιο προκήρυξης θέσης υπευθύνου

 

Ιωάννινα 21/3/2019

Για την ΑΜΚΕ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστασία Μπέγκα

Subcategories