iso15

Νέα - Ανακοινώσεις

Τοπικό Σύμφωνο

Η «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών για την ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και δράσεις κινητοποίησης και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας - ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του τουριστικού και αγροδιατροφικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου τομέα, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική ή/και λειτουργική συνάφεια με την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. Το Σύμφωνο αυτό θα αποτελέσει το μηχανισμό υποστήριξης και ανάπτυξης της Διαδρομής, με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό της προϊόντων και υπηρεσιών και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός.
Οι σκοποί του Συμφώνου είναι:

  • Η σύνδεση της Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
  • Η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Διαδρομής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως επώνυμου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο αποτυπώνεται η ταυτότητα της περιοχής καθώς και τουριστικές υπηρεσίες αναβαθμισμένης ποιότητας.
  • Η δημιουργία εστίας ποιότητας στην «καρδιά» της Διαδρομής, ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και οδηγό για τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.

Το εν λόγω Σύμφωνο, σε πρώτη φάση, θα συντονίζεται και θα υποστηρίζεται από την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ, διαχειριστή του έργου ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος, η οποία σε στενή συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα είναι αρωγός του δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια δημιουργίας, ανάπτυξης και πρώτης φάσης λειτουργίας του.
Επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή ομάδα, με την καθιέρωση κάποιων ελάχιστων κριτηρίων, που δεν αποθαρρύνουν ωστόσο και τις μικρότερες επιχειρήσεις απ’ το να προσέλθουν στο Σύμφωνο. Τα μέλη του οποίου, αποδεχόμενα τους κανόνες του Συμφώνου, τόσο μεμονωμένα, όσο και -κυρίως- μέσω συνεργειών:

  • αποδέχονται την τοπική στρατηγική ανάπτυξης,
  • ενσωματώνουν στην πολιτική και τη λειτουργία τους στοιχεία της τοπικής ταυτότητας,
  • συντελούν στην καθιέρωση της ταυτότητας του νέου τουριστικού προϊόντος (του brand name της Διαδρομής),
  • συνδράμουν σε αυτό και το διαφυλάσσουν, ως μια «συλλογική περιουσία», λειτουργώντας ως πρεσβευτές και των άλλων μελών της ομάδας και της περιοχής.
    Στα μέλη του Συμφώνου θα παρέχεται το Σήμα–Λογότυπο της Διαδρομής, ως ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν.

Επιπλέον η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ θα αναλάβει πρωτοβουλίες κατάρτισης, αξιολόγησης, διαπίστωσης της τήρησης των κανόνων και ελέγχου των συμφωνηθέντων, καθώς και μεταφοράς τεχνογνωσίας, στις οποίες συμφωνούν να συμπράξουν τα μέλη του Συμφώνου.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο Τοπικό Σύμφωνο μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο «Δήλωση Έκφρασης Επιθυμίας Συμμετοχής» και να το αποστείλουν είτε μέσω fax (2651033419) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) υπόψη κ. Γεωργίας Κιτσάκη ή κ.Αριστοτέλη Σταγκίκα.

Νέα - Ανακοινώσεις - Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Το έργο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα διαμόρφωσης και προώθησης ενός εξειδικευμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύντομα θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση της Διαδρομής.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της Πολιτιστικής Διαδρομής είναι η κινητοποίηση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του τουριστικού και αγροδιατροφικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με την μορφή Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» (Φορέας Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής) – σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και το Επιμελητήριο Άρτας – πραγματοποιεί ημερίδα/επιμόρφωση:

    logo αρχαία θεατρα1την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 στις 7:00μμ στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, και

    logo αρχαία θεατρα1την Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 6:00μμ Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Άρτας

με στόχο την ενημέρωση και την πρόσκληση συμμετοχής των επιχειρήσεων στο εν λόγω Τοπικό Σύμφωνο.

Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

H Περιφέρεια Ηπείρου, στην προσπάθειά της να προσεγγίσει ολιστικά την υπόθεση ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης, υλοποιεί ένα συνολικό πρόγραμμα που αφορά στη συνένωση διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και διαδρομών με αναβαθμισμένες σύγχρονες υποδομές και με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Ηπείρου.
Πρόκειται για το έργο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα διαμόρφωσης και προώθησης ενός εξειδικευμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, με άξονα τα ακόλουθα 5 θέατρα της αρχαιότητας:
της Δωδώνης, το πανάρχαιο μαντείο του θεού Δία, εκεί όπου οι άνθρωποι συνέρρεαν επί αιώνες για να απαντηθούν τα μικρά ή μεγάλα ερωτήματά τους.
της Νικόπολης, η πόλη που ίδρυσε ο Οκταβιανός, μετέπειτα αυτοκράτορας Αύγουστος, σε ανάμνηση της νίκης του το 31 π.Χ. στην ναυμαχία του Ακτίου, ενάντια στο στόλο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας.
της Αμβρακίας, η ακμαία Κορινθιακή αποικία των μέσων του 7ου αιώνα π.Χ., πρωτεύουσα της Ηπείρου αργότερα, στα χρόνια του βασιλιά Πύρρου.
της Κασσώπης, η ορεινή πόλη του 4ου αιώνα π.Χ., που εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα με τον πολεοδομικό της σχεδιασμό και το πρότυπο αποχετευτικό της σύστημα.
των Γιτάνων, η ισχυρή πρωτεύουσα των αρχαίων Θεσπρωτών, χτισμένη τον 4ο αιώνα π.Χ. στην αγκαλιά του ποταμού Καλαμά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το  
www.ancienttheatersofepirus.gr

logo teater 2