ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΟΥ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( 13-10-2020 )