ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6-10-2020)

3β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΚ
3. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στολών
3α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-1