ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ» (14-9-2020)

3α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Α_ΙΔΡΥΜΑ_ΣΑΡΑΛΗ